فرمان امام ( ره )

فرمان حضرت امام خمینی(ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

ستادپیگیری تخلفات قضائی و اداری

اخیراً چند کتاب به عنوان سئوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام ، این دین انسان ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سئوالات غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند دارای حسن نیت بوده اند لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام و یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده اند لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم :

    ۱- تمام هیأتهائی راکه به نام گزینش درسراسرکشورتشکیل شده اند منحل اعلام می نمایم چه درقوای مسلح و یا در وزارتخانه و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید .

    ۲- ستاد موظف در اسرع وقت دستور دهد تا هیأتهائی به جای هیأتهای منحله از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا درگزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند وگزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند . و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان درگزینش حال فعلی افراد است مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند یاحال فعلی آنها مفسده جوئی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق بواسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ، ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند تندرویهای جاهلانه درحق آنها نشود که این ظلم است و مخالفت دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود .

    ۳ - از آنجا که بسیاری از سئوالات اسلامی این کتابچه ها از مسائل غیر محل ابتلا می باشد که شاید فضلا علمای زحمت کش نیز درجواب آنها عاجز باشند و نیز بعض از سئوال وجوابها برخلاف است این نحوه سئوالات به هیچ وجه معیار درگزینش افراد نیست و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد . لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی چه به واسطه سئوالهای شرعی که دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سئوالهای ناروائی که به اسلام ارتباط ندارد از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شداه اند یا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخیص داده تا اگر اخراج و یا عدم پذیرش به صرف این امور و اشتباه آن بوده است آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود و نیز افراد صحیحی که در هیأتهای گزینش بوده اند قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع نشود.

    ۴_ ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است و بعضی مسائل مناسب با شغل افراد با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود میزان رد و قبول موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصیل است .

    ۵_ تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ممنوع است و سئوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوالات می شود مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است باید در گزینش افراد این نحوه امورخلاف اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود .

    ۶- بنا به گزارش رسیده بعضی از کلاسهای درس که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است مستهجن ومبتذل است باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم وعاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی وانتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند . این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه و یا مراکز دیگر کتابچه هائی مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند .

    از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حسن جریان آن را خواستارم .

والسلام علیکم ورحمه الله

روح الله الموسوی الخمینی

۱۵ دیماه ۱۳۶۱ برابر۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۳ هجری قمری