06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠

امروز

اخبار و اطلاعیه های دفتر نظارت1398/09/20بازدید از دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی(ره) ودانشگاه فرهنگیان بروجرد
بازدید از دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره) و دانشگاه فرهنگیان حضرت زینب (س) بروجرد در آذرماه سال جاری
 ٠٩:٠١ - 1398/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
(1398/09/18)بازدید از دانشگاه فنی وحرفه ای پسران ودختران خرم آباد
بازدید از دانشکده های فنی وحرفه ای پسران ودختران خرم آباد در آذرماه سال جاری
 ٠٨:٥١ - 1398/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
(1398/09/13)بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد
بازدید از دانشگاه پیام نور شهرستان خرم آباد در آذر ماه سال جاری
 ١٤:٢٣ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
(98/09/06)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان دورود
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرســتان دورود(دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اســلامی دورود ومرکز علمـی کاربردی دورود)در تاریـخ 06/09/1398
 ١٢:٠٢ - 1398/09/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
(1398/09/02)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان بروجرد
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان بروجرد (دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اسلامی-موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی آفرینش و مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی یاسین)در تاریخ 02/09/1398
 ٠٩:٠٥ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
(98/08/27)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان کوهدشت
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان کوهدشت(دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز آموزش عالی کوهدشت-موسسه غیر انتفاعی جویندگان علم کوهدشت-مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنرکوهدشت و مرکز علمی کاربردی کوهدشت1)در تاریخ 27/08/1398
 ٠٢:٣٢ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
(1398/08/22)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان پلدختر
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان پلدختر(دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز آموزش عالی پلدختر-موسسه غیر انتفاعی افلاک و مرکز علمی کاربردی آریا گچ پلدختر)در تاریخ 22/08/1398
 ٠١:٥٠ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>