روسای دانشگاه لرستان از بدو تأسیس

متوفی
اجرا_1688

دکتر تسلیمی

از سال 56 تا 57
بازنشسته
03_1689

دکتر جواد عزیزیان

از سال 58 تا 63

دکتر محمد حسین توکل

از سال 63 تا 65
توکل_001_1693

دکتر ضرغام غلامرضایی

به مدت 2 ماه در سال 65
متوفی
ali_1694

دکتر علی عنایت

از سال 65 تا 67
احمدیپور_1695

دکتر محمدرضا احمدی پور

از سال 67 تا 70

دکتر محمد حسین توکل

از سال 70 تا 73
بهاروند_1696

دکتر عبدالرحیم بهاروند

به مدت 6 ماه در سال 73
احمدیپور_1695

دکتر محمدرضا احمدی پور

از سال 73 تا 74 به مدت 6 ماه
Save0028_1697

دکتر اردشیر خزایی

از سال 74 تا 76
12_005_1698

دکتر خسرو پیری

از سال 77 تا 80
mirzaei_1699

دکتر فرامرز میرزایی

از سال 80 تا 83
عکس_جدید_خودم_1700

دکتر خسرو عزیزی

از سال 83 تا 84
متوفی
h_1702

دکتر رضا صادقی سرابی

از سال 84 تا 89
untitled_1703

دکتر حسن زمانیان

از سال 89 تا 93
عکس_جدید_خودم_1700

دکتر خسرو عزیزی

از سال 93 تا 1400
10_(11)_37464

دکتر علی نظری

از آبان 1400 تا کنون