معرفی دانشگاه لرستان

اين مرکز آموزش عالي در سال 1356 به عنوان شاخه لرستان از دانشگاه جندي ‌شاپور اهواز (شهید چمران ) با پذیرش تعداد 100 دانشجو در چهار رشته تحصیلی فیزیک، شیمی ، ریاضی و زیست شناسی در مقطع کارشناسی فعاليت آموزشي خود را آغاز کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358، شاخه لرستان از دانشگاه شهيدچمران اهواز جدا شد و تحت عنوان مجتمع آموزش عالي لرستان با چهار گروه آموزشي رياضي ، فيزيک، شيمي و زيست‌شناسي فعالیت خود را تداوم بخشيد.

در سال 1366 موافقت اصولي احداث دانشگاه لرستان مشتمل بر شش دانشکده و آموزشکده مستقل از مکان مجتمع آموزش عالي صادر شد . در سال 1367 طرح جامع بزرگ دانشگاه لرستان تدوین و به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه رسید و فعالیت اجرایی احداث دانشگاه در سال 1369 آغاز شد.

در سال 1372 عملاً و به طور رسمي از عنوان مجتمع به دانشگاه ارتقاء يافت. هيأت امناي اين دانشگاه نيز در سال 1383 از هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه غرب کشور جدا شده و بصورت مستقل فعالیت دارد. دوره اول هیات امنای این دانشگاه از سال 83 تا 88 بوده و دوره دوم از سال 89 تا کنون ادامه دارد. همچنین در سال 1390 هیئت ممیزه مستقل دانشگاه لرستان راه اندازی شده و شروع به فعالیت کرده است.

دانشگاه لرستان هم‌اکنون داراي شش دانشکده علوم پايه، فني و مهندسي، ادبيات و علوم‌انساني، مدیریت و اقتصاد، کشاورزی و دامپزشکي و 4 مرکز آموزش عالی در شهرستان های الشتر ، نورآباد، پلدختر و کوهدشت می باشد.

تعداد رشته های تحصیلی
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی دکتری حرفه ای جمع
66 81 49 1 197