شرح وظایف و مأموریت ها

تنظیم برنامه‌های مربوط به جلسات، ملاقات‌ها، کنفرانس‌ها، مسافرت‌ها، کنفرانس‌ها و بازدیدهای داخلی و خارجی رئیس دانشگاه و تهیه گزارش‌های لازم؛
دریافت و ثبت مکاتبات و دعوت نامه‌ها با عنوان رئیس دانشگاه و ارائه آن برای صدور دستور و ارسال آن‌ها برای مسئولان ذیربط؛
پیگیری لازم در خصوص تهیه و تنظیم اطلاعات،گزارش‌ها و تحلیل‌های لازم در رابطه با موضوعات و دستور جلسات رئیس دانشگاه از طریق معاونت‌ها، دانشکده‌ها و واحدهای ذیربط؛
ابلاغ دستور جلسات، صورت جلسات، یادداشت‌ها و دستورات رئیس دانشگاه به مسئولان و واحدهای ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه اقدامات انجام شده؛
تدوین برنامه ، سیاست‌ها و خط مشی‌های خبری، رسانه‌ای، تبلیغاتی و انتشاراتی بر اساس ضوابط مربوطه؛
تهیه و تدوین اخبار، بیانیه‌ها،آگهی‌ها و پیام‌های خبری دانشگاه و اقدام برای نشر و انعکاس آن‌ها در رسانه‌های جمعی؛
انعکاس و تشریح دیدگاه‌ها،سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های دانشگاه به جامعه؛
بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه‌های گروهی در خصوص فعالیت‌های دانشگاه و پاسخگویی به آن‌ها در صورت ضرورت و اطلاع‌رسانی مستمر به رئیس دانشگاه؛
بررسی دیدگاه‌ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف دانشگاه و ارائه نتایج به مسئولان ذیربط؛
نظارت تخصصی بر فعالیت‌های روابط عمومی دانشکده‌ها، مؤسسات و مراکز و واحدهای تابعه و وابسته و ایجاد هماهنگی و تعامل بین آن‌ها؛
برنامه‌ریزی لازم برای تشخیص، جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک راکد دانشگاه در چهارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه؛
دریافت،ثبت، توزیع و ارسال کلیه نامه‌های وارده و صادره دانشگاه؛
انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه