اعضای هیأت

اعضای هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان ، براساس حروف الفبا، به این شرح است:

1ـ دکتر حسین حاتمی؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب.

2ـ دکتر غلام‌حسین حسینی؛ عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی.

3ـ دکتر احمد حقی؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب.

4ـ دکتر محمد حیاتی؛ عضو حقوقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه).

5ـ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا خدایی؛ عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی.

6ـ دکتر فاطمه رضایی؛ عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی.

7ـ دکتر اسماعیل رک‌رک؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب.

8ـ دکتر حسن زمانیان؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب.

9ـ دکتر نعمت شمس؛ عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی.

10ـ دکتر عزت‌اله قدم‌پور؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب (ابقاء).

11ـ دکتر حسین محمودی؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب.

12ـ دکتر اردشیر منظمی؛ عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی.

13ـ دکتر علی‌حیدر نصرالهی؛ عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب.