آئین نامه های هیأت امناء

دانلود فایل ضمیمه
شیوه نامه نحوه محاسبه واحد موظف و حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه لرستان
اندازه فایل : 1.8 MB
قانون مدیریت خدمات کشوری
اندازه فایل : 550.7 KB
آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحدارزیابی تندرستی ومشاوره ورزشی دانشگاهها
اندازه فایل : 1.0 MB
دستورالعمل تشویق و جهت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان
اندازه فایل : 1.2 MB
اصلاحیه آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
اندازه فایل : 1014.0 KB
اصلاحیه آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان
اندازه فایل : 2.8 MB
دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
اندازه فایل : 1.2 MB
اصلاحیه برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
اندازه فایل : 2.5 MB
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها-سال 1395(مصوبه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ 1395/05/19)
اندازه فایل : 3.0 MB
آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد - سال 1395 ( مصوبه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ 1395/05/19)
اندازه فایل : 1.3 MB
آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان ( مصوبه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای مورخ 1395/05/19)
اندازه فایل : 2.0 MB