فرم ها

تبدیل وضعیت

عنوان فایل

حجم فایل

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صلاحیت عمومی

1-فرم شماره 1 (1 سری)
----درج اطلاعات خواسته شده در فرم شماره1، به صورت تایپ شده و دقیق
---- امضاء و درج تاریخ از طرف متقاضی در صفحه آخر فرم شماره1
2- تصاویر مدارک تحصیلی( کارشناسی - ارشد - دکتری) (دو نسخه)
3- خلاصه رزومه علمی، تایپ شده و با امضای متقاضی(یک نسخه)
4- تصویر کارت ملی (هر دو طرف) (دو نسخه)
5- تصویر تمام صفحات شناسنامه (دو نسخه)
6- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه (دو نسخه)
7- مدارک ایثارگری (جانبازان، رزمندگان، بسیجیان و آزادگان)